mathbooks


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μαθηματικό λογισμικό

Μαθηματικά και νέες τεχνολογίες


Λογισμικά

 • www.cinderella.de/tiki-index.php (Cinderella - Αρχίζοντας από απλές τριγωνικές σχέσεις, συνεχίζοντας με τριγωνομετρικά θεωρήματα μέχρι και fractals και ομάδες μετασχηματισμών το Cinderella μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε και να χειριστούμε με δυναμικό τρόπο τις κατασκευές μας. Οπτικοποιούμε τη διαίσθησή μας, διερευνούμε και ανακαλύπτουμε σχέσεις μεταξύ μεγεθών. Μπορούμε να κάνουμε προσομοιώσεις εργαστηριακές, πειράματα με μάζες, ελατήρια, φορτία και πεδία. Υλοποιούμε σενάρια με εύρος πεδίου από την πυρηνική φυσική έως και τη κλασική μηχανική. Μπορούμε να σχεδιάσουμε πειράματα και χρησιμοποιώντας τον κέρσορα να τα θέσουμε σε εφαρμογή με ένα απλό κλίκ. Επίσης, στο περιβάλλον του μπορούν να υλοποιηθούν και μη Ευκλείδειες γεωμετρίες).


 • http://mathsrv.ku-eichstaett.de/MGF/homes/grothmann/java/zirkel/doc_en (C.a.R - Πρόγραμμα δυναμικής προσομοίωσης γεωμετρικών σχημάτων και κατασκευών. Αυξάνει τη δυνατότητα διατύπωσης εικασιών και διενέργειας ελέγχων μέσω των πολλαπλών αναπαραστάσεων και του δυναμικού χειρισμού των μαθηματικών αντικειμένων που αναπαριστά)


 • http://www.geogebra.org/cms (Geogebra - Αλληλεπιδραστικό πρόγραμμα δυναμικής γεωμετρίας και άλγεβρας μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η διαπραγμάτευση μέχρι και ανοικτών προβλημάτων που απαιτούν διερεύνηση και πειραματισμό που οδηγεί στη διατύπωση εικασιών, έλεγχο, κανόνων και γενικεύσεων)


 • http://www.cabri.com (Cabri Geometry- Από τα πρώτα πολύ καλά προγράμματα δυναμικής γεωμετρίας. Επίσης, το Cabri 3D αποτελεί σημείο αναφοράς στο είδος του για τη διαπραγμάτευση προβλημάτων τρισδιάστατης γεωμετρίας. Τα προγράμματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα υλοποίησης πειραμάτων με δυναμικό χειρισμό για τον προσδιορισμού του τρόπου συμμεταβολής των μεγεθών που υπάρχουν)


 • http://geonext.uni-bayreuth.de (Geonext - Πρόγραμμα δυναμικής γεωμετρίας)


 • http://www.padowan.dk/graph (Graph - Πρόγραμμα για τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων. Καθένας που θέλει να σχεδιάσει γραφήματα συναρτήσεων θα βρεί το πρόγραμμα αυτό χρήσιμο. Επίσης, είναι δυνατό να κάνουμε και μερικούς μαθηματικούς υπολογισμούς πάνω στις συναρτήσεις)


 • http://www.pair.com/ksoft (Graphmatica - Πρόγραμμα για τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων. Το λογισμικό εύκολα οπτικοποιεί μια συνάρτηση και με copy και paste μπορούμε να την μεταφέρουμε σε ένα άλλο πρόγραμμα, όπως το Word)


 • http://www.mathgv.com (MathGV - Ένα πρόγραμμα ανοικτού κώδικά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σχεδιάζει γραφικές παραστάσεις σε ένα σύστημα συντεταγμένων)


 • http://www.dessci.com/en/products/mathtype (Mathtype - Επεξεργαστής μαθηματικού κειμένου)


 • http://modellus.fct.unl.pt ( Modellus - Για Μαθηματικά και Φυσική. Πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός μοντέλου μιας κατάστασης ή ενός φυσικού φαινομένου, όπου αρχικά γίνεται η εμπλοκή σε διαδικασίες μοντελοποίησης που καταλήγουν στην οπτικοποίηση και τελικά μετά από επεξεργασία μέσω γραφικών παραστάσεων, πινάκων και κινούμενου σχεδίου στην υλοποίηση του μοντέλου . Ο πειραματισμός με άμεσο χειρισμό των παραμέτρων της κίνησης οδηγεί στη μελέτη του φαινομένου και στην διατύπωση συμπερασμάτων)


 • http://www.dynamicgeometry.com (Sketchpad - Πρόγραμμα δυναμικής γεωμετρίας. Μαζί με το Cabri οι πρωτοπόροι. Ιδανικό για διερευνητική μάθηση και πειραματισμό στη γεωμετρία, αλλά και στην άλγεβρα. Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών αναπταραστάσεων και δυναμικού χειρισμού των μαθηματικών αντικειμένων)


 • http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/index_download.htm (Αβάκιο - Ταξινομούμε - Χελωνόκοσμος. Στα λογισμικά συμβολικής έκφρασης διατυπώνεται με τη μορφή πολύ απλών εντολών προγραμματισμού η μαθηματική έννοια και γίνεται η αναπαράστασή της σε γραφικό περιβάλλον. Έτσι, σε αυτό το περιβάλλον, με δυναμικό χειρισμό αλλάζονται οι τιμές των μεταβλητών μεγεθών με αποτέλεσμα να προκύπτουν εικασίες, έλεγχοι, συμπεράσματα, γενικεύσεις που αναφέρονται και αφορούν την συγκεκριμένη μαθηματική έννοια)


 • http://www.softmath.com (Algebrator - Ένα λογισμικό άλγεβρας που μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή και τον καθηγητή στη λύση αλγεβρικών προβλημάτων. Μπορεί να λύσει μαθηματικοποιημένα προβλήματα και να παρέχει βήμα - βήμα τη λύση τους μαζί με την εξήγηση)

Αρχική σελίδα | Μαθηματικά βιβλία | Μαθηματικά και νέες τεχνολογίες | Διδακτική μαθηματικών | Τα μαθηματικά της εκπαίδευσης | Δικτυακοί τόποι | Μαθηματικοί διαγωνισμοί | Εκδόσεις | Χάρτης | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού